Head-up display (HUD) umožňuje bezpečnejšie šoférovanie najmä počas noci, premietaním navigačných inštrukcií na čelné sklo auta, aby ste nemuseli spúšťať oči z vozovky.

Ako používať HUD?

1. Vytvorte a spustite trasu.
2. Spustite HUD cez rýchle menu (tlačidlo s troma bodkami v pravom dolnom rohu obrazovky) klepnutím na ikonu Head-up Display.

3. Kliknutím kdekoľvek na obrazovku zobrazíte ďalšie nastavenia pre HUD režim.

4. Klepnutím na prostredné z troch tlačítok, “HUD režim”, sa obraz prevráti, prispôsobte orientáciu tak aby odraze zobrazoval správne.
5. Umiestnite zariadenie na palubnú dosku auta pod čelné sklo.


Polohu premietaného obrazu môžete upraviť zmenou vzdialenosti zariadenia od čelného skla.


Ďalšie možnosti a úpravy

Po kliknutí kdekoľvek na obrazovku keď je zapnutá funkcia HUD, sa dajú upraviť viaceré nastavenia funkcie:

1. Tmavý režim: prepína medzi tmavým a svetlým pozadím. Môžete si vybrať to ktoré sa vám viac páči, alebo s ktorým budete mať lepšiu viditeľnosť obrazu pri odraze od čelného skla.
2. HUD režim: prevráti obraz na displeji naopak, aby sa zobrazoval správne keď sa pozeráte na jeho odraz
3. Zamknutie otáčania: kým je vypnuté, môžete si otočením displeja zmeniť jeho orientáciu aby bola na výšku alebo na šírku, potom odporúčame toto tlačítko zapnúť a otáčanie zamknúť, aby sa orientácia displeja nemohla nechtiac zmeniť počas jazdy.
4. Úroveň jasu: zvýšením jasu displeja sa zlepší viditeľnosť odrazu od čelného skla
5. Rozloženie: vyberiete si akým spôsobom bude obraz rozdelený na samostatné časti

6. Prvky: vyberiete si aké informácie sa majú zobrazovať v rôznych častiach obrazovky, a akou farbou

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a aktívna celoživotná prémiová licencia HUD alebo Premium+ predplatné, pre viac info navštívte Head-up Displej.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment