Nastavenie preferencie sťahovania máp a prehľad o frekvencii aktualizácií máp je možné spravovať cez Menu > Nastavenia > Offline mapy.
Pre viac info o aktualizácií máp navštívte Mesačné aktualizácie máp

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment