Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie, sa pri prvotnom spustení zobrazí výzva na stiahnutie mapy v ktorej sa nachádzate na základe vášho internetového pripojenia. Zvolením možnosti vybrať inú mapu, si viete stiahuť akúkoľvek inú mapu.

Po výbere máp, sa zobrazí možnosť pre vytvorenie Sygic účtu. Použitie Sygic účtu v našej aplikácii vám umožní ľahko obnoviť zakúpené produkty a zabezpečí vám doručovanie informácií o aktuálnych ponukách a nových funkciách aplikácie. Tento krok je možné preskočiť tlačidlom “Vynechať” v dolnej časti obrazovky.

Po dokončení úvodných nastavení, si aplikácia vyžiada povolenie na prístup k polohe zariadenia, toto je nevyhnutné potvrdiť na zabezpečenie správneho navádzania.

V prípade komplikácií počas sťahovania máp, postupujte podla krokov v sekcii problém so sťahovaním máp.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment