Sygic GPS Navigácia využíva dva základné druhy režimov – režim prehliadania mapy a režim navigácie, v závislosti od toho, či si iba prehliadate mapu alebo sa už navigujete na vypočítanej trase.

Režim prehliadania mapy umožňuje efektívnejšie skúmanie mapy a vášho okolia, výber adresy priamo klikom na mapu, prípadne vyhľadanie špecifickej adresy alebo miesta v hornej časti obrazovky:

1. Menu
2. Vyhľadávacie okno
3. Obľúbené položky
4. Aktuálna pozícia
5. Ovládanie priblíženia a 2D/3D režimu
6. Zacentrovanie na aktuálnu pozíciu
7. Rýchle menu

V režime navigácie zobrazuje navigačná obrazovka mapu okolia so zvýraznenou trasou. Akonáhle sa priblížite ku križovatke, zobrazí sa šípka v smere, v ktorom máte pokračovať. Okrem navigačných inštrukcií poskytuje režim množstvo ďalších užitočných informácií:


1. Nadchádzajúca navigačná inštrukcia
2. Návesť a ďalšia navigačná inštrukcia v poradí
3. Body záujmu na trase
4. Asistent jazdných pruhov
5. Zmenšenie bodov záujmu na trase
6. Ovládanie priblíženia a 2D/3D režimu
7. Centrum hlásení
8. Aktuálna ulica/cesta
9. Aktuálna poloha
10. Maximálna povolená rýchlosť
11. Aktuálna rýchlosť
12. Prehľad trasy
13. Informačný panel (zostávajúci čas do cieľa, predpokladaný čas príjazdu, zostávajúca vzdialenosť do cieľa)
14. Rýchle menu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment