Na obrazovke výberu trasy, predtým ako sa začnete navigovať, môžete pridať prejazdový bod kliknutím na tlačidlo “Pridať zastávku“.
Miesto môžete vybrať vyhľadaním na mape alebo vyhľadaním cez vyhľadávač zadaním adresy alebo súradníc.

Poradie všetkých vybratých bodov na vašej trase vrátane počiatočného bodu a cieľa je možné upraviť podržaním a potiahnutím hore/dole ikony = na pravej strane vyhľadávačov navolených bodov A B C = štart/ prejazd/ cieľ.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment