Pokiaľ poznáte adresu na ktorú sa chcete navigovať, stačí kliknúť na vyhľadávacie okno v hornej časti obrazovky a začať písať názov Ulice/Miesta. Aplikácia na základe zadaného textu automaticky vyhľadá ulice alebo miesta, ktoré spĺňajú parametre vyhľadávania a zobrazí môžnosti výberu. Po zvolení cieľa pokračujte cez Získať trasu v spodnej časti obrazovky.
Aplikácia ponúkne viaceré alternatívy trasy, pričom najoptimálnejšia je zvýraznená modrou farbou. Pre spustenie navigácie je potrebné zvoliť si vami preferovanú variantu a zvoliť tlačidlom Spustiť.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment