Pre možnosť zapnúť/vypnúť alebo upraviť upozornenia počas navigácie postupujte cez Menu > Nastavenia > Oznámenia
Tlačidlom „ZAP./VYP.“, v hornej časti obrazovky je možné zapnúť alebo vypnúť všetky upozornenia naraz.

Pokiaľ máte oznámenia zapnuté, je možné upravovať možnosti upozornenia pre jednotlivé kategórie samostatne.

Môžete si vybrať, či chcete povoliť/zakázať zobrazovanie upozornenia, Zvukové upozornenie a taktiež vybrať Zvuk upozornenia, prostredníctvom Rozšírených nastavení pre rýchlostné limity, Ostré zákruty a Železničné priecestie.

  • Rýchlostné kamery – Na blížiacu sa stacionárnu rýchlostnú kameru upozorní výstražným zvukom a ikonou na displeji
  • Maximálna rýchlosť – Upozorní výstražným zvukom a červenou ikonou obmedzenia rýchlosti na displeji v prípade, že prekročíte rýchlostné obmedzenie
  • Kolóna – Upozorniť na zdržanie na trase
  • Ostré zákruty – Upozorní výstražným zvukom a ikona na mape vás informuje, že sa blíži ostrá zákruta
  • Železničné priecestie – Upozorní výstražným zvukom a ikona na ľavejs trane displeja vás informuje, že sa blížite k železničnému priecestiu
  • Lepšia trasa – Upozorniť na rýchlejšiu trasu
  • Ponúknuť parkovanie – Ponúkame možnosti parkovania pred dorazením do cieľa

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment