Naplánovanie cesty so Sygic GPS Navigáciou je veľmi jednoduché a intuitívne.
Trasa môže začínať v bode vašej polohy alebo v inej vybranej lokalite, môže obsahovať medzizastávky, pričom potrebuje cieľový bod.

Každú vytvorenú trasu je možné si uložiť ako obľúbenú pre zjednodušenie pravidelného vyhľadávania.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment