K obľúbeným miestam/ trasám si môžete vytvoriť, odkaz na domovskú obrazovku.
Pridanie odkazu na plochu zrýchli a zjednoduší prístup k Obľúbenej adrese.

1. Kliknite na Srdiečko v pravom hornom rohu
2. Podržte prst približne 1 sekundu na zvolenej obľúbenej možnosti adrese/ trase
3. Zvoľte možnosť Pridať odkaz na domovskú obrazovku a na ploche sa Vám vytvorí ikona obľúbeného miesta
Následne sa môžete na danú adresu navigovať priamo z Plochy Vášho zariadenia, kliknutím na túto ikonu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment