V prípade, že máte problém so sťahovaním máp, alebo sa sťahovanie mapy zastaví, postupujte prosím nasledovne:

  • Reštartujte vaše zariadenie
  • Skontrolujte veľkosť sťahovanej mapy v Menu > Spravovať Mapy a uistite sa, že máte dostatok voľného miesta v pamäti zariadenia (prosím berte na vedomie, že niektoré zariadenia Vám nedovolia pridať nové súbory, ak je voľné miesto v internej pamäti telefónu nižšie než cca 350MB).
  • Uistite sa, že máte stabilné pripojenie k sieti Wi-Fi, alebo k mobilnej sieti a že Vaše pripojenie neblokuje žiadny firewall/antivírus.
  • Spustite Sygic navigáciu, choďte do Nastavení, prejdite úplne dole a vyberte “Obnoviť pôvodné nastavenia”. Potom reštartujte aplikáciu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment