Pokiaľ Vaše zariadenie podporuje možnosť diktovania textu a máte túto funkciu zapnutú v nastaveniach telefónu, resp. jeho klávesnice, adresu je možné vyhľadávať tiež rečou.

V takom prípade stačí stlačiť v Sygicu Vyhľadávací riadok pri hornom okraji obrazovky a namiesto písania adresy, kliknúť na ikonku mikrofónu na pravej strane vyhľadávacieho riadku (ak táto ikonka mikrofónu nie je zobrazená, Vaše zariadenie túto funkciu nepodporuje, alebo možnosť nieje aktivovaná v nastaveniach telefónu). Počkajte, kým sa Vám zobrazí na obrazovke pokyn, že môžete začať diktovať, následne zadajte adresu alebo miesto ktoré chcete vyhľadať rečou.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment