Prvým krokom pre používanie režimu pre elektrické vozidlá (EV) je nastavenie vozidla a preferencií režimu.
postupujte cez *Menu > ikona “EV režim” v spodnej časti menu.

1. Vyberte vaše vozidlo.
Výberom umožníte aby aplikácia rozoznala ktoré nabíjacie stanice majú vhodné konektory pre vaše vozidlo. A informácia o kapacite batérie vozidla pomôže zlepšiť presnosť údajov ktoré sa budú zobrazovať, pokiaľ budete našu aplikáciu používať aj na spustenie nabíjania. Pokiaľ by ste si všimli nepresnosti v predvyplnených parametroch vozidla po výbere modelu vozidla, tieto viete manuálne upraviť.

2. Nastavenie nabíjania.
Výberom vymedzíte o aké nabíjacie stanice máte záujem, podľa rôznych parametrov mimo typu konektora.

3. História nabíjania.
Poskytuje prehľad informácií o predošlých nabíjaniach, spustených cez Sygic aplikáciu – na tých ktoré umožňujú overenie aplikáciou.

4. Nastavenie platby za nabíjanie.
Umožní používať Sygic aplikáciu na overenie a spustenie nabíjania po tom ako prídete k nabíjacej stanici. Nabíjanie vyžaduje prihlásenie do aplikácie, na emailovú adresu budete následne dostávať mesačné faktúry za zrealizované nabíjania. Ak by ste tieto faktúry chceli dostávať na inú adresu, po prihlásení je možné zmeniť doručovaciu email adresu.
Túto funkcionalitu poskytujeme v spolupráci s popredným a uznávaným dodávateľom služieb e-mobility na Európskom trhu, preto vrámci podmienok GDPR o spracovaní údajov žiadame udelenie vašeho súhlasu pre poskytnutie emailovej adresy “ďalšiemu subjektu”. Email slúži len na fakturáciu nabíjaní, a váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez nastavenia EV režimu > Nastavenia platby.
Okrem emailu pre zasielanie faktúry, si tu tiež nastavíte platobnú metódu ktorá bude použitá na platenie nabíjaní realizovaných cez aplikáciu.

5. Aktivovať.
Zvolením možnosti Aktivovať v spodnej časti obrazovky EV režimu, zapnete pre Sygic aplikáciu EV režim, ktorý upraví vybrané prvky, napríklad na obrazovke pre vyhľadávanie nahradí ikonku pre zobrazenie blízkych čerpacích staníc, elektro nabíjacími stanicami.
To že je aplikácia v EV režime spoznáte aj zmenou farby pre indikátor polohy a trasy, ktoré budú zelené.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment