Sygic GPS Navigácia je offline software, ktorý nevyžaduje internetové pripojenie na vyhladávanie lokalít, vytváranie trás, ani navádzanie.
Zoznam funkcií, ktoré si však internetové pripojenie vyžadujú je zverejnený v sekcii Kompatibilita a požiadavky

Pred tým než opustíte miesto so stabilným internetovým pripojením, sa prosím uistite, že ste nainštalovali všetky mapové dáta a aktualizácie.
Na dlhšie cesty odporúčame mať so sebou nabíjačku s výstupom elektrického prúdu aspoň 2A, ako prevenciu vybita batérie zariadenia.
Zariadenie odporúčame umiestniť do vhodného držiaka, aby vám neprekážalo vo výhľade a zároveň aby na zariadenie nesvitilo priame slnečné svetlo, ideálne pri ventiloch s prívodom chladnejšieho vzduchu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment