Informácie o trase nájdete počas navigácie cez Rýchle menu.
Táto možnosť vám umožňuje skontrolovať a zobraziť informácie o trase, ako aj podrobné navigačné pokyny trasy, ako sú podrobné pokyny s informáciami o vzdialenostiach, smeroch jazdy a názvoch ulíc/cest, zdržaní na trase, rýchlostných radaroch a viac.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment