Sygic GPS Navigácia využíva službu Dropbox na zálohovanie a obnovu uložených dát. Pre využívanie tejto služby je potrebná registrácia do Dropbox, a následné pripojenie vášho účtu cez Sygic app > Menu > Nastavenia > Zálohovanie a obnova.
Nastavenia aplikácie, Obľúbené miesta, Obľúbené trasy, importované Miesta (body záujmu) a históriu naštívených miest viete zálohovať, a obnoviť pri zmene zariadenie alebo v prípade ich zmiznutia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment