Centrum hlásení otvoríte kliknutím na tlačidlo “!” v ľavom dolnom rohu.

Táto funkcia umožňuje vodičom nahlásiť aktuálnu dopravnú situáciu počas navigácie a tým prispieť k informovaniu ostatných používateľov Sygic Navigácie o situácii na cestách v reálnom čase. Tieto užívateľské hlásenia sa zobrazujú iba niekoľko hodín, než sa automaticky odstránia z databázy, nakoľko sa v území s najväčšou pravdepodobnosťou prestanú nachádzať.

Vezmite prosím na vedomie, že táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Prostredníctvom Centra hlásení môžu vodiči nahlásiť:
Policajnú hliadku
Rýchlostnú kameru
Kolónu
Nehodu
Uzávierku cesty
Školu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment