Zapnutím tejto možnosti získate zobrazenie vybraných údajov v informačnej lište na spodnom okraji obrazovky počas navigovania. Medzi klasickým zobrazním informačnej lišty a údajmi z Kokpitu sa prepína potiahnutím lišty doprava/doľava.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment