SmartCam je funkcia dostupná od verzie aplikácie 22.1.1, ktorá umožňuje používať funkcie, využívajúce fotoaparát zariadenia súčasne (Rozpoznávanie značiek, Dashcam, Real View Navigácia).

K funkcii sa môžete dostať cez Hlavné menu alebo cez Rýchle menu.

Pri prvom prístupe k SmartCam budete vyzvaní, nastaviť funkciu. Nastavenie SmartCam:

1. Povoľte prístup ku kamere
2. Vyberte jednu alebo viac funkcií, ktoré by ste chceli používať
3. Namontujte svoje zariadenie na čelné sklo a vyrovnajte ho
4. Zvoľte Štart a vráťte sa na mapu

Rozšírené nastavenia funkcie môžete upravovať cez Menu → Nastavenia → SmartCam alebo cez tlačidlo „Rozšírené nastavenia“, keď pristupujete k funkcii.

V nastaveniach pre SmartCam si môžete vybrať, ktoré funkcie chcete použiť. Môžete povoliť iba jednu, dve alebo všetky.

Automatický štart – Automatické spustenie aktívnych funkcií SmartCam počas jazdy
Automatické zastavenie – Automatické zastavenie funkcií SmartCam na konci jazdy

Nastavenia Dashcam
Kvalita videa – vyberte kvalitu/rozlíšenie záznamu, ktoré ovplyvní veľkosť úložiska video súboru
Trvanie videa – nastavte dĺžku videa v rozsahu 1, 5, 10 alebo 15 minút
Autosave on crash – funkcia automatického ukladania videa v prípade autonehody, ktorá sa vyhodnocuje na základe senzorov telefónu/tabletu
Nahrávať zvuky – nahrávanie zvuku spolu s videom

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment