Nastavením druhu paliva cez Menu > Nastavenia > Druh paliva získate, po zvolení konkrétnej čerpacej stanice, aktuálne informácie o cenách paliva na čerpacích staniciach zobrazených na mape, alebo po vyhľadaní cez kategórie bodov záujmu cez ikonu čerpacej stanice.

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a aktívna prémiová licencia, pre viac info navštívte Ceny paliva

Ceny sú aktuálne dostupné len pre vybrané čerpacie stanice v: USA, Kanade, Rakúsku, Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Švajčiarsku, Portugalsku, Švédsku, Turecku, Rumunsku, Česku, Grécku a na Slovensku.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment