V Obchode Sygic nájdete aktuálne ponuky pre predplatné Premium+.

Môžete tu taktež aktivovať licencie použitím produktového kódu, prihlásením sa alebo obnovením služby Google Play podľa spôsobu platby použitom v čase nákupu.
A skontrolovať aktívne licencie cez možnosť “Všetky vaše licencie“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment