Aplikácia Sygic GPS Navigácia môže byť jednoducho odinštalovaná cez obchod Google Play alebo cez nastavenia v telefóne → Aplikácie. Po odinštalovaní môžete aplikáciu znovu nainštalovať prostredníctvom obchodu Google Play:

  1. Ťuknite na “Odinštalovať”
  2. Ťuknite na “Inštalovať”

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment