Spravovať upozornenia na rýchlostné kamery a informácie o dostupných rýchlostných kamerách sú dostupné cez Menu > Nastavenia > Rýchlostné kamery.

Upraviť upozornenia:

  • Zobrazenie notifikácií – vizuálne upoznornenie na radar
  • Zvukové upozornenia – zvukové upozornenie na radar
  • Zvuk – nastavenie zvuku upozornenia

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment