Pre nastavenie preferovaného algoritmu na výpočet trasy postupujte cez Menu > Nastavenia > Trasa a navigácia,

Zvoľte, prioritu na základe ktorej vám budú navrhované navhodnejšie trasy:

 • Najrýchlejšia trasa – zaberie najmenej času
 • Najkratšia trasa – smerovanie uprednostní najkratšiu vzdialenosť do cieľa
 • Ekonomická trasa – mala by viesť k najnižšej spotrebe paliva s čo najmenším počtom zákrut.

Taktiež tu môžete povoliť/zakázať prejazd cez rôzne typy ciest, ktoré si naprajete použiť pri výpočte trasy:

 • Vyhýbajte sa diaľniciam
 • Vyhýbajte sa spoplatneným cestám
 • Vyhýbajte sa zónam s poplatkami
 • Vyhýbajte sa trajektom
 • Vyhýbajte sa nespevneným cestámĎalej je možné zapnúť alebo vypnúť nasledovné možnosti navigácie:

 • Režim jazdy
  V akom type zobrazenía sa má mapa s trasou zobraziť keď je spustené navigovanie.
 • Automatické priblíženie
  Zapnutie/vypnutie automatického priblíženia. Automatické priblíženie v režime navigácie slúži pre optimálny prehľad cesty pred Vami. Priblíženie sa mení automaticky na základe Vašej rýchlosti.
 • Ovládanie zoomu
  Zapnutie/vypnutie zobrazenia tlačidla +/- slúžiaceho na približovanie mapy a tlačidla 2D/3D pre zmenu zobrazovania.
 • Miesta na trase
  Umožňuje meniť zobrazovanie miest (bodov záujmu) v upozorneniach v ľavej časti obrazovky počas navigovania. Môžete si vybrať jednotlivé kategórie, ktoré sa budú zobrazovať počas navigovania.
 • Asistent jazdných pruhov
  Zobrazuje v ktorom pruhu by ste sa mali držať pred komplikovanými križovatkami.
 • Zobrazenie križovatky
  Občas ukáže cez celú obrazovku detailnú grafiku s náhľadom niektorých križovatiek alebo odbočiek na diaľnici.
 • Aktuálna ulica
  Ukáže názov aktuálnej ulice pod indikátorom vašej polohy
 • Americký vzhľad kompasu
  Zmena vzhľadu kompasu počas jazdy
 • Výjazdy
  Zobrazuje výjazdy z diaľnic počas navigácie bez určeného cieľa (free drive mode)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment