Bez zakúpenia licencií/programov predplatného, môžete našu aplikáciu používať na sťahovanie, prezeranie a používanie máp, na vyhľadávanie adries alebo miest a vytváranie trás vrátane prejazdných bodov. Po spustení navádzania sa trasa zobrazí na displeji, ale môžete ju sledovať iba zrakom, bez hlasového navádzania a pokynov na odbočenie.

Prémiové funkcie vám zlepšia zážitok z navigovania pridaním hlasových inštrukcií, podrobných navigačných inštrukcií o odbáčaní, pomocníkom s jazdnými pruhmi, upozorneniami na zmenu maximálnej rýchlosti a ďalšími doplnkovými funkciami.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment