Pre nastavenie výstup hlasových pokynov a upozornení cez Bluetooth postupujte cez Menu > Nastavenia > Bluetooth.

  • Uprednostňovať Bluetooth – Prehrávať zvuky, inštrukcie a varovania cez Bluetooh (funkcia nie je dostupná pre niektoré zariadenia). Pokiaľ je táto možnosť vypnutá, aplikácia používa reproduktor mobilu.
  • Prehrať cez Bluetooth (HFP) – Prehrá zvukovú inštrukciu a upozornenia z iného výstupného zariadenia, napr. autorádia alebo handsfree zariadenia. Táto možnosť je vhodná pre pripojenie s Bluetooth zariadeniami, ktoré nepodporujú protokol A2DP na prehrávanie médií cez Bluetooth. Sygic v tomto prípade vytvorí simuláciu hovoru a zvuky/inštrukcie prehráva ako keby prichádzali do pripojeného zariadenia cez hovor/telefonát. (pri tejto možnosti, môžete doladiť načasovanie hovoru v aute pomocou posúvača HFP oneskorenie)
  • Ukážka nastavenia zvukov – prehratie krátkej ukážky hlasových pokynov, pre možnosť skontrolovať nastavenia zvuku.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment