Kokpit zobrazuje rôzne štatistiky/ údaje o vašej jazde v reálnom čase.

  • Rýchlomer na základe GPS – vám presne ukáže skutočnú rýchlosť (mi/h alebo km/h).
  • Akcelerometer – odmeria vašu gravitačnú silu počas jazdy a pomôže vám jazdiť hospodárne.
  • Bočné zrýchlenie (odstredivá sila) – vám ukáže sklon cesty a naklonenie vozidla.
  • Taktiež Vám zobrazí nadmorskú výšku a svetovú stranuAko používať Kokpit?

  1. Funkciu Kokpit nájdete cez hlavné menu v aplikácii.
  2. Po spustení funkcie sa zobrazí vyskakovacie okno, ktoré informuje, aby ste zariadenie pripevnili do držiaka. Vaše auto by v tejto chvíly malo stáť vo vodorovnej polohe.
  3. Zvolením možnosti kalibrovať sa nastavia parametre východzieho nulového bodu, ok trorého sa následne budú vypočítavať namerané hodnoty!

Kalibráciu môžete kedykoľvek obnoviť stlačením kruhovej ikony šípky v pravom hornom rohu obrazovky v kabíne.
Vo funkcii Kokpit sú 2 obrazovky, ktoré zobrazujú rôzne štatistiky, môžete medzi nimi prepínať ťuknutím na karty označené „Incline“ a „G-force“

Ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu vám umožňuje povoliť funkciu prezerania údajov z funkcie Pilotná kabína na informačnom paneli, ktorý sa nachádza v spodnej časti obrazovky počas navigácie. Potom môžete prepínať medzi rôznymi druhmi informácií, ktoré sa tam zobrazujú, potiahnutím prstom doľava alebo doprava v rámci tohto informačného panela.
Pre viac info navštívte Cockpit.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment