Pokiaľ chcete zrušiť navigáciu k aktuálnej vytvorenej trase, otvorte Rýchle menu a zvoľte možnosť Zrušiť trasu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment