Pokiaľ chcete nastaviť jazyk a hlasové pokyny aplikácie, postupujte cez Menu > Nastavenia > Jazyk a zvuky.

Jazyk aplikácie určuje nastavenie písaných inštrukcií a ovládania aplikácie.
Hlasové pokyny umožňujú voľbu hlasu pre zvukové inštrukcie z aplikácie.

Pokyny a zvuky určujú či sa pri navigovaní majú prehrávať hlasové pokyny, iba upozornenia zvukmi, prípadne či majú byť všetky zvuky vypnuté (navigácia len pomocou obrazu).

Pre nastavenie hlasu navigácie, postupujte cez Menu > Nastavenia > Jazyk a zvuky > Hlasové pokyny

Hlasové pokyny umožňujú voľbu jazyku navigačného hlasu.
Následne si môžete vybrať medzi ľudskými hlasmi a TTS hlasmi.
Ľudské hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti… prirodzene znejúcim hlasom, neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. Tieto sú poskytované priamo aplikáciou Sygic.
TTS hlasy sú schopné syntetizovať akýkoľvek text, vedia povedať aj názvy ulíc a čísla ciest. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení cez Menu → Nastavenia → Oznámenia → pre jednotlivé kategórie prostredníctvom možnosti Zvuk. Hlasy TTS sú súčasťou operačného systému, preto dostupnosť a ponuka závisí od nastavení v systéme zariadenia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment