Pokiaľ chcete upravovať nastavenia navigácie alebo jednotlivých funkcií, postupujte cez Menu > Nastavenia > zvoľte požadovanú funkciu.

Sygic GPS Navigáciu môžete bez problémov používať aj bez akejkoľvek zmeny nastavení.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment