V základonom nastavení výpočtu trasy používa Sygic GPS Navi ako štartovací bod aktuálnu polohu zariadenia.
V prípade, že si prajete štartovací bod zmeniť, postupujte nasledovne:

  1. Vyberte bod priamo z mapy, kliknutím na miesto na mape – potiahnutím spodnej lišty zobrazte info o bode a zvolte možnosť „Nastaviť ako štartovací bod“.
  2. Vyhľadaním adresy alebo GPS súradníc cez vyhľadávanie – vyhľadanie podľa adresy a následne potiahnutím spodnej lišty nahor. Ktorým sa zobrazia podrobnosti o polohe, s možnosťou „Nastaviť ako štartovací bod“.

Po definovaní štartovacieho bodu pokračujte vo výbere cieľa, ktorý je vysvetlený v kapitole Výber cieľového bodu.

Štartovací bod je možné zmeniť aj po výbere cieľa a to jednoduchým prepísaním adresy v políčku s aktuálnou polohou.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment