Pokiaľ chcete používať aplikáciu Sygic GPS Navigation cez Android Auto, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Pripojte svoj telefón k zariadeniu v aute pomocou USB portu.
  2. Na obrazovke sa zobrazí ikona navigácie Sygic GPS Navi.
  3. Klepnite na ikonu Sygic a začnite svoju trasu.
  4. Na ovládanie aplikácie môžete použiť dotykovú obrazovku alebo tlačidlá auta.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment