Aplikácia Vám môže za určitých okolností zobraziť niektorú z týchto chybových hlášok pri výpočte trasy. Nižšie uvádzame dôvod, prečo k tomu prišlo a ako takejto chybe predísť.

Výpočet trasy zlyhal: Stiahnite si chýbajúcu mapu

  • Táto chyba zvyčajne nastane, ak chcete vytvoriť trasu z jednej krajiny do druhej, pričom je nutné prechádzaj aj inou krajinou, ktorej mapu nemáte stiahnutú (napríklad pokiaľ si vytvoríte trasu zo Španielska do Nemecka, ale nemáte mapu Francúzka).
  • Aby ste predišli tejto chybe, uistite sa, že máte všetky mapy potrebné pre Vašu trasu. Mapy si môžete sťahovať v Sygic Menu > Spravovať Mapy, alebo ťuknutím na krajinu pri prezeraní mapy sveta v hlavnej obrazovke.
  • Momentálne nie je možné vytvárať trasy medzi určitými krajinami, pokiaľ majú mapy od dvoch rozdielnych mapových dodávateľov (väčšina máp Európy, Severnej Ameriky, Afriky nie je ovplyvnená). Momentálne pracujeme na technickom riešení ktoré by takéto trasy umožnilo. Dovtedy sa pri takýchto mapách prosím navigujte po hranice a potom zase od hraníc.

Výpočet trasy zlyhal: Prekročený limit ciest

Táto chyba nastáva keď algoritmus na výpočet trasy dosiahne svoj limit (príliš veľká vzdialenosť, veľa ciest, zacykluje sa, atď.). Aby sme algoritmus mohli vylepšiť, chceli by sme Vás požiadať o informáciu, pri plánovaní akej cesty nastala táto chyba. Prosím kontaktujte nás formulárom na konci tohto článku. Väčšinou chyba nastáva z nasledujúcich príčin:

  • Trasa je príliš dlhá. Napríklad ak by ste chceli vypočítať cestu z Lisabonu do Moskvy, limit spracovaných ciest by bol prekročený a výpočet by zlyhal
  • Trasa je príliš dlhá kvôli nastaveniam. Trasa by sa normálne vypočítala, ale z dôvodu napríklad nastavenia žiadnych diaľníc bude limit ciest prekročený. Skontrolujte si nastavenia v Sygic Menu > Nastavenia > Plánovanie Trasy.
  • Začiatočný alebo koncový bod je autom neprístupný. V tomto prípade sa aplikácia nebude schopná dokončiť trasu a bude vypočítavať až kým nedosiahne limit ciest. Skúste mierne upraviť začiatočný alebo koncový bod.
  • Ak je chyba v mapách, ako napríklad zákaz odbočenia alebo otáčania, algoritmus sa môže zaseknúť a vypíše chybovú hlášku.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment