Pre využívanie tejto funkcie je potrebné nastaviť adresu Domova/Práce.

Pre nastavenie adresy Domov alebo Prácu kliknite na Srdiečko v pravom hornom rohu a zvoľte Nastaviť adresu domov/Nastaviť adresu práce.
Následne môžete Vyhľadať adresu alebo Vybrať polohu na mape. Akonáhle kliknete na Nastaviť ako adresu domov/práca, nastavíte Vašu adresu a aplikácia sa Vás opýta či si želáte pridať odkaz Domov/Práca na domovskú obrazovku. Po pridaní ikony na Vašu domovskú obrazovku môžete spustiť navigáciu kliknutím na ikonu Domov alebo Práca na ploche Vášho zariadenia.

Nastavenú adresu upravíte/odstránite cez zoznam Obľúbených položiek, kliknutím a podržaním prsta približne 1 sekundu na zvolenej adrese.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment