Pokiaľ sa Vám zobrazí hláška, že Sygic GPS Navigation aplikácia sa nedokáže pripojiť na server v sekcii sťahovania máp alebo v Sygic obchode, tieto jednoduché kroky zvyčajne pomôžu vyriešiť problém:

  1. V Sygic aplikácii choďte do Menu > Nastavenia
  2. Prejdite úplne dole a vyberte “Obnoviť pôvodné nastavenia”.
  3. Zavrite a znovu otvorte aplikáciu.

Táto procedúra obnoví všetky nastavenie aplikácie na pôvodné. Nijakým spôsobom to neovplyvní Vaše osobné dáta ako obľúbené miesta, cesty a podobne.

Pokiaľ problém pretrváva, zvyčajne pomáhajú tieto kroky:

  • Vypnite a znovu zapnite Vaše zariadenie. Týmto krokom môžeme v prípade, že problém pretrvá, vylúčiť systémovú chybu.
  • Skontrolujte pripojenie – Skúste použiť webový prehliadač a uistite sa, že ste pripojený k internetu. Pokiaľ nie ste, tak máte problémy so sieťou, reštartovanie routeru väčšinou pomáha.
  • Skontrolujte ostatné aplikácie. Skontrolujte, či Firewall, antivírus alebo iná aplikácia neblokuje sťahovanie. Odporučili by sme ich kvôli tomu vypnúť, prípadne odinštalovať. Chápeme, že dané aplikácie používate kvôli ochrane Vášho zariadenia, potrebujeme ale preveriť, či nespôsobujú tento problém.
  • Skúste sa pripojiť k inej sieti s prístupom na internet, napríklad na inú Wifi, alebo mobilnú dátovú sieť.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment