Mapové aktualizácie vydávame 3 krát ročne – v januári, máji, a septembri, a tieto aktualizácie sú dostupné pre všetkých zákazníkov bez ďalších poplatkov. Mapové aktualizácie obsahujú aktualizované cesty, rýchlostné limity, obmedzenia odbáčania, trvalé uzávierky, body záujmu a stacionárne rýchlostné radary.

Zákazníci majú možnosť zakúpiť si získavanie mapových aktualizácií každý mesiac, spolu teda až 12 aktualizácií máp ročne. Toto ročné predplatné sa dá zakúpiť cez menu v Sygic aplikácii → Obchod Sygic. Prémiová licencia musí byť aktivovaná aby sa táto ponuka zobrazila.

Najjednoduchšia možnosť ako zistiť či máte aktuálne mapy je ísť v aplikácii do MenuSpravovať Mapy. Pokiaľ sa neobjaví správa, že sú dostupné nové mapové aktualizácie, znamená to, že Vaše mapové dáta sú najnovšie dostupné.

Vždy keď vydáme nové mapy, zobrazí sa ikonka upozornenia hneď vedľa položky “Spravovať mapy” v hlavnom menu aplikácie. Pre aktualizovanie Vašich máp postupujte nasledovne:

1. Choďte do Menu
2. Vyberte Spravovať Mapy
3. Kliknite na tlačidlo “Aktualizovať”
4. Počkajte kým sa aktualizácia dokončí.

Dôležité upozornenie

  • Je nevyhnutné naraz aktualizovať všetky mapy. Pokiaľ si aktualizujete iba niektoré mapy, všetky ostatné mapy ktoré ste mali stiahnuté sa vymažú.
  • Taktiež je dôležité sa rozhodnúť kedy začať so sťahovaním máp. Odporúčame začať so sťahovaním, keď máte k dispozícii stabilné WiFi internetové pripojenie.
  • Sťahovanie veľkého množstva máp môže vyžadovať veľa času a vyčerpať veľa z kapacity batérie. Uistite sa, že máte dostatok času a batérie, prípadne k dispozícii nabíjačku.
  • Taktiež sa uistite, že máte dostatok voľného miesta vo vašom úložisku. V opačnom prípade sa nemusí aktualizácia dokončiť pre nedostatok miesta.

Verzie máp sa môžu líšiť v rôznych Sygic produktoch, kvôli odlišným vývojovým procesom a štádiám. Staršie verzie aplikácii potrebujú aktualizáciu na novšiu verziu aby sa aktualizovali aj mapové dáta.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment