OZNÁMENIA – tu môžete zapnúť/vypnúť nasledujúce upozornenia:
1. Maximálna rýchlosť
2. Ostré zákruty
3. Železničné priecestie
4. Ponúknuť parkovanie

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment