V tejto ponuke si viete zapnúť alebo vypnúť vizuálne zobrazenie upozornení na rýchlostné kamery, a samostatne aj zvukové upozornenia na ne.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment