Z obľúbených miest a trás si môžete vybrať tie, ku ktorým chcete mať najrýchlejší prístup a vytvoriť si k nim ikonu (odkaz) na ploche.
Pridanie odkazu na plochu ešte viac zrýchli a zjednoduší prístup k Obľúbenej adrese.

1. Kliknite na Srdiečko v pravom hornom rohu
2. Kliknite, po dobu 1-2 sekúnd, na obľúbenú adresu, miesto alebo trasu
3. Zvoľte možnosť Pridať odkaz na domovskú obrazovku a na ploche sa Vám vytvorí ikona obľúbeného miesta
4. Teraz sa môžete na danú adresu navigovať priamo z Plochy Vášho zariadenia, bez predošlého spustenia navigácie, iba kliknutím na túto ikonu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment