Po nainštalovaní aplikácie, sa pri jej prvotnom spustení zobrazí výzva na stiahnutie mapy/máp. Aplikácia automaticky navrhne stiahnuť mapu krajiny v ktorej sa nachádzate, taktiež si však môžete vybrať mapy, ktoré chcete stiahnuť, cez “Vybrať inú mapu”/ zvoľte región a vyberte zo zoznamu.

Následne, sa zobrazí možnosť pre vytvorenie Sygic účtu. Zadajte vaše meno a e-mailovú adresu, na ktorú budete dostávať informácie o aktuálnych ponukách a novinkách v aplikácii. Túto možnosť môžete samozrejme vynechať, zvolením “Vynechať” v dolnej časti obrazovky.

Potvrďte povolenie prístupu aplikácie k Vašej aktuálnej polohe.

V prípade problémov so sťahovaním máp si pozrite túto sekciu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment