V prípade, že si nezadáte svoj vlastný štartovací bod, aplikácia zvyčajne počíta trasu z Vašej aktuálnej, v resp. poslednej známej polohy. Je to zároveň aj jeden z najbežnejších spôsobov vytvárania trasy.

Ak si trasu plánujete dopredu a chcete si pozrieť možné trasy, ktoré by Vám aplikácia vypočítala na inom mieste, tak v takom prípade si pred cieľom potrebujete vybrať vlastný štartovací bod. Štartovací bod možno vybrať dvojako:

1. Štartovací bod si vyberiete priamo z mapy, kliknutím na miesto na mape.

2. Vyhľadaním adresy alebo GPS súradníc cez vyhľadávanie.

Keď si určitý bod nájdete na mape alebo vyhľadáte cez vyhľadávacie pole, kliknite a podržte prst na spodnej lište s informáciami o adrese a potiahnite prstom hore – aplikácia Vám zobrazí podrobnosti o danom bode s výberom viacerých možností. Stlačte tlačidlo “Nastaviť ako štartovací bod” a aplikácia daný bod označí ako štartovací.


Po výbere štartovacieho bodu môžete pokračovať s výberom cieľového bodu trasy. Ako nastaviť cieľový bod trasy sa dozviete hneď v ďalšej kapitole Výber cieľového bodu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment