V Obchode Sygic nájdete aktuálne ponuky pre predplatné Premium+.

Môžete tu taktež aktivovať licenciu (1.) s produktovým kódom, prihlásením alebo prostredníctvom služby Google Play, ak to bol spôsob platby použitý v čase nákupu. Aktívne licencie môžete skontrolovať kliknutím na “Všetky vaše licencie“ (2.).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment