Ak chcete meniť nastavenia navigácie, kliknite v Hlavnom menu na položku Nastavenia a vyberte si, ktorú položku by ste radi zmenili.

Sygic GPS Navigáciu môžete bez problémov používať aj bez toho, aby ste tu čokoľvek menili.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment