Kedykoľvek počas navigovania môžete kliknúť na ikonu “3 bodiek” vpravo dolnom rohu, pre otvorenie Rýchleho menu (Obr. 1).

(OBRAZKY)

1. Real View Navigation
Funkcia Real View je platený doplnok.Viac informácií sa môžete dočítať TU.

2. Dashcam
Funkcia Dashcam je platený doplnok.Viac informácií sa môžete dočítať TU.

3. Head Up Display
Funkcia Head Up Display je platený doplnok.Viac informácií sa môžete dočítať TU.

4. Zvuky
Vypnutie/zapnutie hlasových inštrukcií, alebo zapnutie len zvukových upozornení.

5. Pridať bod trasy
Pre pridanie prejazdového bodu trasy

6. Odstrániť ďalší bod trasy
Ak chcete odstrániť nasledujúci bod trasy.

7. Zmeniť na chôdzu
Prepne na režim navigácie počas chôdze.

8. Zrušiť trasu
Úplne zruší vypočítanú trasu a vráti Vás z navigačného režimu do režimu prezerania mapy.

9. Informácie o trase
Poskytne detailné informácie o aktuálnej trase

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment