Pre pridanie miesta/adresy medzi obľúbené kliknite na želané miesto, potiahnute dolnú lištu nahor a zvoľte “pridať do obľúbených”.

Ďalší spôsob pridania obľúbeného miesta/adresy je kliknutie na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu obrazovky, stlačením ikony “+” v pravom dolnom rohu, a následne vyhľadanie miesta cez vyhľadávač, alebo výberom na mape.

Pre odstránenie miesta/trasy zo zoznamu obľúbených podržte prst približne 1 sekundu na zvolenej obľúbenej adrese, čo otvorí menu v ktorom vyberiete možnosť “Odstrániť”. V tomto menu môžete obľúbené miesto/trasu premenovať a vytvoriť odkaz na domácej obrazovke telefónu. Po vymazaní miesta/trasy ktoré má odkaz na domácej obrazovke, nezanikne samotný odkaz a ten treba vymazať ako iné ikonky na ploche telefónu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment