Ak si prajete preskočiť resp. odstrániť najbližší bod trasy počas navigovania, choďte do Rýchleho Menu a kliknite na možnosť Odstrániť ďalší bod trasy.

Pre odstránenie bodu trasy priamo z mapy, kliknite na daný bod a následne na malý krížik “x”, ktoré sa objaví vpravo hore na značke daného bodu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment