Nastavte, či má aplikácia pri výpočte trasy vybrať najrýchlejšiu, najkratšiu alebo ekonomickú trasu.
Navigácia dokáže pri výpočte trasy ignorovať spoplatnené cesty, nespevnené cesty, diaľnice, trajekty alebo spoplatnené mestské zóny, Ak si teda neprajete, aby niektorá z týchto možností bola zahrnutá vo výpočte vašich trás, môžete ich v tomto nastavení vypnúť a tým sa im vyhnúť.

Ďalšie možnosti pre nastavenie sú:

 • Režim jazdy
  V akom type zobrazenía sa má mapa s trasou zobraziť keď je spustené navigovanie.
 • Automatické priblíženie
  Zapnutie/vypnutie automatického priblíženia. Automatické priblíženie v režime navigácie slúži pre optimálny prehľad cesty pred Vami. Priblíženie sa mení automaticky na základe Vašej rýchlosti.
 • Ovládanie zoomu
  Zapnutie/vypnutie zobrazenia tlačidla +/- slúžiaceho na približovanie mapy a tlačidla 2D/3D pre zmenu zobrazovania.
 • Miesta na trase
  Umožňuje meniť zobrazovanie miest (bodov záujmu) v upozorneniach v ľavej časti obrazovky počas navigovania. Môžete si vybrať jednotlivé kategórie, ktoré sa budú zobrazovať počas navigovania.
 • Zobrazenie križovatky
  Občas ukáže cez celú obrazovku detailnú grafiku s náhľadom niektorých križovatiek alebo odbočiek na diaľnici.
 • Aktuálna ulica
  Ukáže názov aktuálnej ulice pod indikátorom vašej polohy
 • Americký vzhľad kompasu
  Zmena vzhľadu kompasu počas jazdy na americký (s písmenkami N, E, S, W)
 • Navigácia obraz v obraze
  Zapnutie/vypnutie malého okna s navigáciou pripnutého v rohu Vašej obrazovky ak zapnete/prepnete na inú aplikáciu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment