Nastavením druhu paliva v Menu > Nastavenia získate aktuálne informácie o cenách paliva vo Vašom okolí po kliknutí na čerpaciu stanicu na mape, alebo ich vyhľadaním cez výber miest po kliknutí na vyhľadávaciu lištu a ťuknutí na ikonu čerpacej stanice. Na využívanie tejto služby je nevyhnutné mať pripojenie na internet a zakúpenú prémiovú licenciu.

Ceny palív sú aktuálne dostupné v: USA, Kanade, Rakúsku, Dánsku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Švajčiarsku, Portugalsku, Švédsku, Turecku, Rumunsku, Česku, Grécku a na Slovensku.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment