Sygic GPS Navigácia využíva službu Dropbox na zálohovanie a obnovu uložených dát. Pre využívanie tejto služby sa stačí registrovať na Dropbox, a cez Nastavenia > Zálohovať a obnoviť sa prihlásiť. Následne môžete vaše údaje zálohovať, a obnoviť ich po prechode na iné zariadenie alebo v prípade ich zmiznutia. Zálohované sú nasledujúce údaje: nastavenia aplikácie, obľúbené lokácie, obľúbené trasy, importované Miesta (body záujmu), nedávne miesta.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment