Ak chcete počas Vašej trasy prejsť cez konkrétne miesta, môžete pridať ďalšie Body trasy. To sa dá spraviť dvoma spôsobmi:

1. V režime navigácie oddiaľte mapu pohybom prstu po obrazovke. Kliknite na miesto na mape cez ktoré chcete prechádzať a následne potvrďte kliknutím na Pridať ako bod trasy.

2. Pridať bod môžete aj cez rýchle menu do ktorého sa dostanete ťuknutím na znak troch bodiek v pravom dolnom rohu obrazovky. Výberom možnosti “Pridať bod trasy” v tomto rýchlom menu sa tiež dostanete do vyhľadávania, kam zadáte adresu/miesto ktorú chcete pridať ako bod trasy.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment