So zapnutým EV režimom, jednoducho ťuknite na vyhľadávací riadok hore nad mapou, a na obrazovke pre vyhľadávanie potom stlačte zelenú ikonku nabíjacej stanice. Zobrazí sa 30 najbližších staníc okolo miesta ktoré máte práve zobrazené na mape – väčšinou okolo vašej aktuálnej polohy. Mapu si môžete posunúť inde a stlačiť “Vyhľadať v oblasti” aby sa vám zobrazili výsledky v okolí iného miesta.
Ikonka nabíjacej stanice ktorú vidíte naľavo od jej názvu môže byť zobrazená rôznymi farbami, podľa jej momentálneho stavu a toho či je kompatibilná s vašim vozidlom:

  • Zelená farba – nabíjačky sú dostupné a konektory kompatibilné s vašim vozidlom.
  • Oranžová farba – stanica má konektory kompatibilné s vašim vozidlom, ale momentálne sú obsadené.
  • Šedá farba – nabíjanie nie je dostupné, stanica môže byť zatvorená, mimo prevádzky, alebo nemá správny typ konektoru. Ďalšia možnosť pre šedú farbu je, že pre danú stanicu momentálne nie sú dostupné informácie. Jej nabíjačky, aj keby mali správny typ konektoru, vtedy budú mať uvedený “Neznámy stav” – je možné že si na nich budete môcť nabiť vaše vozidlo ale nedokážeme to v danom momente potvrdiť.


Po ťuknutí na konkrétnu nabíjaciu stanicu opäť ťuknite na jej zobrazený názov alebo ho potiahnite smerom nahor, a uvidíte jej detailné informácie: jednotlivé nabíjačky a ich konektory, cenu, dostupnosť, možnosti overenia, otváracie hodiny a rôzne kontaktné údaje. Aby sa dal použiť Sygic na spustenie nabíjania, stanica tu musí mať v informáciách uvedené že umožňuje “Overenie aplikáciou”.


Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment